Inlägg

Binjurekirurgi – State of the Art

Ny litteratur inom kärlkirurgin

Handläggning av appendixtumörer

Kirurg på Grönland

Vad har ett italienskt universalgeni från 1400- talet gemensamt med en högspecialiserad minimalinvasiv kolorektalkirurg?

Många kirurger är bypassade