Inlägg

IBD-symposiet i Malmö

Första nationella kursen i onkoplastikkirurgi

Framtidens specialistläkare – ”Feedback är kärlek på riktigt och öppnar upp till en lärande dialog”

Kvalitetsmätning bortom kvalitetsregistren

Årets P-O Granbergföreläsning: The Rise of Thyroid Cancer and its evolving management – when is less more?