Inlägg

Du kanske säger – ”Norrköping, det är en jävla stad!” Då har du aldrig gått på stans Södra Promenad…

Förändringens vindar

2018 – Akutkirurgins år

SFÖAK – palliativa möjligheter

Stoppa blödningen!

Referat SOTA appendicit

Endokrin behandling av bröstcancer