Timing för kolecystektomi efter lindrig gallstenspankreatit – aktuellt evidensläge och erfarenheter från den egna kliniken

Att forska på ett länssjukhus!?

Klinisk forskning – Redovisa resultaten