SFÖAK – palliativa möjligheter

BEST – Bypass Equipoise Sleeve Trial

SFÖAK-dagen 2016 i Stockholm

Rapport från årets nationella komplikationskonferens – tema ”Gastric Sleeve” – Svensk Förening för Obesitaskirurgi

SÖK har startat!

SFÖAK:s symposium om hiatuskirurgi

GallRiks firar tio år!