Inlägg

Akutkirurgi på SUS

Nytt bakjoursfall: Ileus

Är poäng bästa verktyget?

Bröstbevarande kirurgi – teknik och onkoplastik