Feedback – vad säger evidensen?

Det ska vara lätt – SIMPL!

Studierektorsnätverket

KIRUB-dagarna i Växjö 2016

Kirurgiintresse hos läkarstudenter

Studentnätverk för kirurgi

Mentor för AT-läkare