Inlägg

3rd Masterclass on colorectal cancer surgery

Akutkirurgiska dagarna

Nytt bakjoursfall: Akut buk

Replik om de oönskade händelserna

Kärlkirurgi – en ny basspecialitet 2015

ERAS® Society – www.erassociety.org