Forskning inom länskirurgin

Blekinge. Var fasen var det nu det låg?