Bråckmöte på värmländska

Rapport från Bråckdagarna 17–18 mars

Goda resultat vid VAC-behandling av öppen buk