Bråckmöte på värmländska

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Torsby Hernia Meeting arrangerades för andra gången i rad av våra kollegor vid Torsby kirurgklinik. Under det sammanhållna temat bråckkirurgi visade några av landets absolut främsta bråckkirurger hur bråckkirurgi ska gå till. Det var både föreläsningar och liveoperationer. Lars-Göran Larsson, överläkare i Mora, rapporterar från kursen.

LARS-GÖRAN LARSSON
lars-goran.larsson@ltdalarna.se
Mora

Radarparet, kirurgerna Stephan Axer och Bengt Hansske, ordnade med personal på anestesi- och operationsavdelningen i Torsby ett mycket lyckat möte i ämnet ”Bråckkirurgi”.

Uppskattade liveoperationer

De hade samlat några av landets absolut främsta bråckkirurger som visade liveoperationer och föreläste. Kursdeltagarna hade möjlighet att följa operationerna via videolänk och var direktuppkopplade till operationsavdelningen och kunde därmed också ställa frågor i realtid under pågående operationer. Alla fick sig tills livs matnyttiga ”tips och tricks”.

Fördel med flera tekniker

Ett brett spektrum av både öppen bråckkirurgi i lokalanestesi till primära TEP- och TAPP-operationer över till laparoskopisk bråckkirurgi vid recidiv efter öppen bråckkirurgi visades. Här nedan (se längre ned i artikeln) följer länkar till en samling demonstrationsoperationer som kan vara till nytta för kollegor intresserade av bråckkirurgi. För patienterna är det en stor fördel att det finns både öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik som kompletterar varandra. Recidiv efter öppen främre plastik hanteras med fördel med laparoskopisk teknik och vice versa.

Hur ska man göra då?

Det diskuterades förstås pros och cons i följande ämnen; TEP kontra TAPP, öppen kontra laparoskopisk bråckkirurgi, narkos kontra lokalbedövning, dissektion med troakar eller ballong vid TEP. Sammanfattningsvis kan man säga att det som avgör vilken teknik och metod man använder beror mycket på lokala terapitraditioner. Ett gott råd är att välja den teknik man behärskar!

Hygienrutiner

Det är uppenbart att hygienrutinerna vid ljumskbråckskirurgi skiljer sig mellan olika operationsavdelningar runtom i Sverige och för att få detta belyst ges här en länk till en intervju där vi får ta del av vilka rutiner som gäller vid Carlanderska Sjukhuset. Sundsvalls sjukhus, Torsby sjukhus och Mora Lasarett, https://s3m.io/ V27bt.

Gemensamma rutiner över landets kirurgkliniker:

1. Huvuddok.

2. Munskydd.

3. Undvika byten av narkos och operationspersonal vid dessa relativt korta ingrepp.

4. Minimera onödigt spring ut och in ur operationssalen.

5. Undvika hudkontakt med näten.

6. Handskbyte vid ärrbråckskirurgi dock ej rutinmässigt vid ljumskbråckskirurgin.

Rutiner som man ifrågasätter och som inte sker rutinmässigt vid landets högproduktionscentra är

1. Att man inte får lämna operationssalen innan förbanden är påsatta.

2. Att man inte behöver slussas in om man ska gå in eller ut från operationssalen under pågående operation.

Videolänkar till operationerna

Ovan finns länkar till några videopresentationer av de operationer som utfördes. Detta år visade man öppen ljumskbråckskirurgi i lokalbedövning och ni kan följa den teknik som används i Östersund av överlä- kare Per Nordin och den rutin som används av Jan Dalenbäck vid Carlanderska sjukhuset. Ni kan också följa primäroperation med TEP teknik samt TEP och IPOM vid recidiverande bråck.

Nätval och preoperativ optimering

Här följer en sammanställning av några av fakultetsmedlemmarnas nätval vid bråckkirurgi. Man kan poängtera att lika viktigt som nätval och operationsteknik är optimering av patienterna preoperativt med rökstopp helst sex veckor innan operationen och dietistkontakt för viktreduktion inför ärrbråckskirurgi.

Fullt fokus vid live-operation.