31:a Europeiska kärlkirurgmötet i Lyon – en aptitretare

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

European Society for Vascular Surgery’s, ESVS, årliga möte ägde i år rum i franska Lyon 19–22 september. President och värd var Martin Björck, professor i Uppsala, och Sverige var väl representerat på många vetenskapliga fronter. Lyon är känt som Frankrikes gastronomiska centrum och här bjuder artikelförfattarna på ett axplock av mötets delikatesser.

KARL SÖRELIUS
karlsorelius@hotmail.com
Uppsala

ANDERS WANHAINEN
anders.wanhainen@surgsci.uu.se
Uppsala

Många vetenskapliga möten går industrins ärenden, men det årliga ESVSmötet förblir unikt då det har lyckats bibehålla en hög vetenskaplig integritet och kvalitet utan industrins inblandning.

ESVS – igår och idag

Föreningen bildades 1987 i London, och har idag över 2 400 medlemmar. Sveriges inflytande i föreningen har varit starkt historiskt och så även nu. Mötesreferat David Bergquist, Uppsala, var chefredaktör mellan 1992–1999, Lars Norgren, Lund, var föreningens president 1997 och Jesper Swedenborg, Stockholm, 2006, och 2017 innehade Martin Björck, professor i Uppsala, denna titel. ESVS och dess vetenskapliga tidskrift, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, EJVES, har haft ett rekordår i år med toppnoteringar i både antal medlemmar och en impact factor på imponerande 4 061. Det gör tidningen till den högst rankade kärlkirurgiska tidskriften. Mycket tyder på att ESVS kommer att växa ytterligare då initiativ tagits till utökat samarbete med den indiska kärlkirurgiska föreningen, IVS. ESVS lever enligt sin devis – Diversity creates progress.

Vetenskapligt program

Mötets 1 450 deltagare hade svåra, men behagliga, problem i att välja vetenskapliga sessioner att frossa i. Det vetenskapliga programmet var sprängfyllt av tunga ämnen; fem nya guidelines presenterades, 14 symposier och sju vetenskapliga sessioner hölls, 150 korta muntliga föredrag presenterades, och 36 workshops erbjöds – bland annat i trauma och kärlkirurgi av kärlteamet från Karolinska Universitetssjukhuset och komplex aortakirurgi av kärlsektionen från Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet i Uppsala.

Guidelines

ESVS har de senaste åren arbetat hårt för att ta fram nya riktlinjer för handläggande av samtliga större kärlsjukdomar. Ett exempel är det unika samarbetet med den Europeiska kardiologföreningen, ESC, för diagnos och behandling av perifer arteriell sjukdom. Stefan Acosta, professor i Malmö, presenterade tillsammans med Martin Björck, professor i Uppsala, nya guidelines för mesenteriell kärlsjukdom. I övrigt presenterades även riktlinjer för handläggande av aterosklerotisk karotissjukdom, kronisk venös sjukdom, samt thorakala aortasjukdomar.

President Martin Björck, Uppsala, i sitt esse, hälsar alla välkomna i sitt inledande öppningstal på mötet.

Peter Gloviczki, professor vid Mayo Clinic, föreläser gripande om kärlkirurgins utveckling och framtid.

Kärlkirurgi i terrorismens tid

Under mötets tredje dag hölls ett av veckans mest omtalade symposier, nämligen ett om kärlkirurgi och terror. Med terrorism som ett växande globalt problem valde ESVS att hålla ett symposium med denna inriktning. Man ville lyfta diskussionen om terrorism och tala om hur vi kan förbereda oss om katastrofen blir verklighet. Kärlkirurger som närvarat och omhändertagit offer från terrorattentaten i Manchester, Paris, Indien, Turkiet, Colombia och USA deltog och delade med sig av sina erfarenheter och synpunkter i ämnet. Något som särskilt lyftes fram var faran för så kallade second hits, det vill säga att sjukhus blir föremål för terrorism för att komma åt de överlevande offren som transporterats dit för vård. Terrorn utgör då ett hot mot både offer och sjukhuspersonal. Detta har tidigare inträffat både i Afghanistan och Irak. Strategier och handlingsplaner om hur man kan förbereda sig för att förhindra dylika förödande second events diskuterades.

Svensk pristagare

Cirka 166 korta muntliga föredrag och över 40 postrar presenterades. Bland dessa utmärkte sig särskilt Södersjukhusets Fredrik Sartipy och Uppsala Universitets Olivia Grip, vars båda presentationer hade valts ut för mötets prestigefyllda Prize session. Fredrik Sartipy talade om hur kardiovaskulär sjukdom fortfarande är den ledande dödsorsaken hos patienter med perifer arteriell sjukdom och Olivia Grip redogjorde för sina resultat av öppen och endovaskulär behandling av akut extremitetsischemi. Deras presentationer framstod som mycket starka och högkvalificerade bland de åtta tävlande och Olivia Grip röstades fram som vinnare av sessionen. Imponerande!

Workshops

En glädjande företeelse för alla juniora kärlkirurger var mötets stora satsning på workshops. Mer än 30 workshops hölls, dessa föregicks av kort teoretisk genomgång för att följas av hands-on träning i simulatorer med personlig coachning. Allt ifrån öppen kirurgisk teknik och endovaskulär stentgraftsbehandling av aortaaneurysm till ultraljudsträning stod till förfogande.

Valencia

Nästa års möte i spanska Valencia blir organisationens 32:a i ordningen och kommer traditionsenligt att hållas i september. För mer information om det och fri tillgång till ESVS guidelines besök esvs.org.

Get rich or die trying. Sayid Zommorod, Karolinska sjukhuset, bröt barriärer i det annars karga posterlandskapet. Med sin senaste studie om socioekonomi och aortaaneurysm tillsammans med handledare Rebecka Hultgren, Karolinska sjukhuset, visades samband mellan låg socioekonomisk status och sämre utfall hos denna patientkategori.