Svar från Kolorektalcancerregistrets styrgrupp

Arbete utanför ordinarie arbetstid

Slutreplik – Vi är oense på fyra punkter

Reflektion om nivåstrukturering