Släpp in evidensbaserat ledarskap i den moderna kirurgin!

2016-09-27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 4 / 2016

För att bli kirurg är man helt beroende av att inhämta kunskap från äldre kollegor. Under denna process är det viktigt att kommunikationen ske på ett ändamålsenligt sätt. Nathalie Spång har startat projektet “Handledning och kommunikation” för att förbättra yngre kirurgers möjlighet att utvecklas professionellt.

NATHALIE SPÅNG
lakarleddhandledning@gmail.com
Gävle

Alla blivande kirurger upplever brist på operationstid som ett återkommande frustrationsmoment. ”Ett steg fram och två tillbaka..” Jag är snart färdig specialist och har som många andra noterat hur ineffektiva vi är på att ta tillvara på utbildningstillfällen under operation och i klinikvardagen. Detta på grund av bristfällig handledning och kommunikation oss läkare emellan. Operationstid per kirurg ökar inte och därför behöver vi effektivisera handledningen.

Evidensbaserat ledarskap

Idag finns ett stort glapp mellan evidensbaserat ledarskap och den kliniska läkarvardagen. Många STläkare upplever en psykiskt påfrestande arbetsmiljö där icke-konstruktiv feedback och skällsord är en del av vardagen. Varför är vi inte bättre på riktad positiv och konstruktiv feedback? Det vill säga feedback baserat på konkreta situationer. Detta är de viktigaste instrumenten för att ST-läkaren snabbt och effektivt ska utvecklas i yrkesrollen. Ett kort ”bra jobbat” efter en tuff nattjour är ospecifikt. Mottagaren får gissa sig fram till vad som varit bra. Därför är riktad positiv feedback överlägset när det gäller att förstärka önskvärt beteende och effektivisera yrkesutveckling.

Riktad återkoppling

När det kommer till konstruktiv feedback har gammal hierarkisk kultur lyckats överleva till 2016, där vissa kollegor fortfarande anser sig ha frikort för dåligt beteende. Tyvärr kan detta gälla både det äldre gardet och de yngre specialister som härmar efter. Detta kan yttra sig i icke konstruktivt beteende gentemot ST-läkare. Exempel på detta är onödigt hård ton eller oförstående kommentarer vid morgonrapporten, under operation eller vid patienthandläggande. Att ST-kollegan är som minst mottaglig för input i en sådan situation underlättar inte heller. Om vi inte investerar i riktad feedback blir det genast mycket jobbigare när vi behöver ge konstruktiv feedback. Detta innebär att vi låter flera små incidenter passera tills bägaren rinner över och vi tar i från tårna. Beteendet sker automatiskt för att kompensera givarens obekvämhet. Ni seniora kollegor, det räcker med att ni är just seniora för att vi ST-läkare ska lyssna på er kliniska åsikt. När denna kommuniceras på ett icke konstruktivt sätt blir den dessutom nedtryckande. Mottagarens dagsform avgör om hen orkar kompensera och hjälpa er att uttrycka ert budskap konstruktivt. Om inte, fastnar konversationen i en defensiv argumentation. När reaktionen hos mottagaren inte blir förståelse försvinner det viktiga lärandemomentet. I en sådan situation uppstår ineffektivitet i en redan pressad klinisk vardag. I värsta fall börjar vi ”tycka” saker om varandra, attributionsfel då beteende förväxlas med personlighet. Vi är alla mänskliga och ibland blir det tokigt. Våga stå för att det blev fel! Det sämsta för en gruppdynamik är att sopa händelsen under mattan. Ta dig tid att be om ursäkt.

Hur kan vi tillsammans göra vår arbetsplats mer välfungerande och dessutom effektivisera vårt lärande? Jag har startat ett utbildningsprojekt som handlar om hur vi ska bli bäst på att handleda varandra med hjälp av positiv och konstruktiv feedback baserat på konkreta situationer även utanför det formella handledarsamtalet. ”Handledning och kommunikation” lyfter även hur vårt invanda beteende och kultur påverkar gruppdynamik och klimat på arbetsplatsen. Nu är det dags att vi alla ser till att frikorten för icke konstruktivt beteende skrotas. Jag vill inspirera till att fler implementerar och tar stöd av evidensbaserat ledarskap i klinikvardagen.

Tack till Kirub och SKF:s utbildningsrepresentant för givande diskussioner på årets Kirub-dagar i Växjö. Evidensbaserat ledarskap ”Handledning och kommunikation, av läkare för läkare” presenteras ytterligare på Framtidens Specialistläkare i Malmö 7–9 september.