Replik på Annika Sjövalls debattinlägg: Kvalitetsmätning bortom kvalitetsregistren

2017-02-23 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 1 / 2017

Lena Blomgren, ordförande i Swedvasc, det svenska nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi, besvarar här Annika Sjövalls debattinlägg i nr 6/2016. Även om det går trögt med flera olika IT-lösningar finns det anledning till optimism, menar Blomgren.

LENA BLOMGREN
lena.blomgren@karolinska.se
Stockholm

Tack för ditt inlägg Annika. Och ja, i jämförelse med Pokemon Go och Candy Crush Saga förefaller vårdens kvalitetsregistrering minst sagt omodern. Kvalitetsdata borde mätas i realtid och utan dubbeldokumentationer.

Det pågår och har pågått mycket arbete kring detta men tyvärr ofta av karaktären något steg framåt och sen bakåt igen. Som exempel så verkar den gemensamma nationella IT-miljön dröja i och med 3R:s avbrutna samarbete kring en gemensam upphandling (se artikel Sjukhusläkaren 6/2016). Den kokbok du efterlyste för integrering mellan kvalitetsregister och journal finns faktiskt, NDPi (Nationella programmet för datainsamling) men även detta arbete har gått trögt.

Glädjande nog så kommer allt fler integrationer, både i Sverige och utomlands. Tråkigt nog i Sverige splittrat på olika journalsystem och med olika överföringsmodeller. Men redan nu har mycket hänt. I flera register finns webbaserade realtidssystem som direkt vid inloggning ger information om klinikens aktivitetsnivå senaste året, hur man ligger till jämfört med resten av riket etc.

Det finns alltså skäl att vara optimistisk. Som du skriver, vi behöver strukturera våra journaldata, gör vi det så kan data exporteras och importeras mellan nästan vilka system som helst. Här kommer både specialistföreningar och gräsrötter in. Många känner en rädsla för kryssrutornas journaler, men tänk så skönt att vid ett återbesök på mottagningen med en kollegas patient slippa skumma igenom en hel epistel till operationsberättelse för att söka väsentligheterna. Mjuka data kan ändå finnas i textrutor.

Så det är bara att kavla upp ärmarna och på alla nivåer arbeta för en förändrad vårddokumentation. Kanske vi kan få draghjälp av det ökande behovet av ekonomisk kontroll; med korrekt ikryssade rutor går det lättare att mäta klinikens produktion.

Till skillnad från vad du beskriver så tror jag dock inte att kvalitetsregistren blir obsoleta i framtiden. När arbetet med datainsamling minskar kan vi istället utveckla ytterligare det intressantaste vi gör nu; att sammanställa och analysera alla dessa vårddata vad gäller trender och behandlingsresultat så att det kommer patienter, vårdgivare och forskning till godo inom respektive specialitet.