Nytt bakjoursfall: Oväntat operationsfynd

2015-04-15 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 2 / 2015

Till detta nummer har vi en ny författare av bakjoursfall efter en stor insats av Marcus Sundén. Svensk Kirurgi tackar Marcus för denna fina insats och välkomnar vår nya bakjoursfallspresentatör Ann-Cathrin Moberg från Malmö. I detta nummer presenteras ett traumafall med ett något udda förlopp.

ANN-CATHRIN MOBERG
ann-cathrin.moberghagvall@skane.se
Malmö

Tjugotvåårig man inkommer kl 01.00 på traumalarm efter att ha kört bil och i oklar hastighet kört in i en mur. Cirkulatoriskt stabil, vitalparametrar ua och ligger på spineboard. Ömmar lätt i buken, bältesmärken över sternum och vänster höft samt en öppen fraktur höger underarm. Går på Trauma-CT och får Ekvacillin pga den öppna frakturen.

CTn visar; multipla revbensfrakturer, lungkontusioner, ingen pneumothorax, instabil L4 fraktur, mindre L1 fraktur, mindre acetabulumfraktur vänster och en vänstersidig handledsfraktur. Patienten lägges därefter på akutvårdsavdelning första dygnet, som kirurg- och ortopedpatient.

Dag två

Ny CT-thorax-buk på grund av att Hb sjunker något. Misstänkt hematom till vänster på buken som blödningskälla. CT väsentligen oförändrad jämfört med första dygnet. Efter en MR rygg opereras han av ortopederna för L4-frakturen, den öppna underarmsfrakturen och får ett gips vänster handled. Han hade även en medial malleolfraktur som åtgärdades.

Dag tre–elva

Patienten lägges sedan på ortopedavdelning för mobilisering och mår under rådande omständigheter ganska bra. Stöttas med dropp, äter lite och dricker dock oklart hur mycket. Har hela tiden en CRP runt 130 och står på Ekvacillin och Flagyl. Han har några dagar med subfebril under vårdtiden och av och till lite buksmärtor.

Dag tolv

Plötsligt försämrat allmäntillstånd, mer buksmärta varför ny CT buk utförs (se bild). Kliniskt ingen peritonit, ömmar diffust i buken och har tarmljud samt temp 39 grader. Jag antar att ni alla, inte minst efter att ha sett CT-bilden, tar denna patient till operation och vad tror ni att de hittade?

Mina jourhavande kollegor tog patienten till operation och fann; en ”gigantisk subcutan abcess” som sträcker sig från nedre delen av buken upp mot vä flank. Sigmoideum har perforerat mot bukväggen och brutit igenom densamma (traumatiskt bukväggsbråck?). Man gör en sigmoideumresektion och lägger upp distala änden som en slemfistel samt hö-kolon änden sys upp mot bukväggen. Man får också göra en ileocekalresektion med ileostomi på grund av icke viabel ileum och dessutom öppen buk med VAC. Detta inträffade den 24/2 så patienten ligger inne i skrivande stund. Planeras för ny operation med omläggning 27/2.