Orbit 5.6.4 – när vården blev farlig

2015-04-15 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 2 / 2015

För några veckor sedan hände något i Region Skåne som ingen riktigt kunde förstå. Något som ingen kunde ha förutspått. Något som var så osannolikt att det förmodligen inte har inträffat – ja ni vet – Harrisburg. Plötsligt blockerades hela regionens datasystem i samband med en trolig uppgradering av vår nya ”juvel” Orbit 5.6.4. Allt tystnade och här stod vi alla helt hjälplösa och handlingsförlamade. Pågående operationer avslutades och sen blev det slut för dagen. Vi stod alla handfallna utan en plan för backup. Regionens styrande organ fick det hett om öronen och en rejäl tankeställare. Vart är vi på väg i vården?

Undertecknad vid Orbit 5.6.4 – en ”kiosk-stjälpare” i vården.

IT-utvecklingen har fullständigt tagit över kontrollen av vården. Allt komplexare system lanseras som kräver omfattande resurser för ”omvård” och personalutbildning. Ja, Orbit 5.6.4 är precis ett sådant system som fått vardagen att tippa över kanten. Systemet kan på ett perfekt sätt monitorera varje person, sak, handling och man kan alltid hitta en syndabock för varje petitess som kan gå fel. Perfekt kanske för en huvudman, men vad är priset?

”Effektivare resursutnyttjande ger bättre vård”. Under denna paroll har regeringen gett Göran Stiernstedt uppdraget som nationell samordnare och utredare. Tanken är att man ska skapa mer tid för patient-läkarmötet genom att minska det administrativa arbetet. Professionen ska ägna sig åt sin kärnkompetens. I uppdraget ingår att se över såväl styrsystem, arbetsorganisation och e-hälsa (IT). I en tidigare intervju i Sjukhusläkaren uttrycker Stiernstedt sin filosofi om att den mest effektiva styrningen kommer från professionen själv och att läkare är en nyckelresurs. Utredningen ska presenteras i december 2015. Hoppas nu att sittande regering tar del av denna viktiga utredning till gagn för våra patienter.

Läkarutbildningen är livslång. Den bästa investeringen är att fokusera på kärnan i yrket under arbetsdagen. En kirurg behöver vara vid sin läst och minimera tidspill på saker som andra gör bättre, med större kompetens och engagemang samt mindre frustration. Genom att använda tid, kunskap och engagemang på rätt sätt ökas vårdkvalitén, vilket i förlängningen också innebär minskade kostnader. Vi är inte ute efter att agera primadonnor. Det tillhör en förgången tid. Vi har lärt oss att arbeta i team där olika personalkategorier med sina specifika kompetenser integreras. Att sätta till alla resurser för att optimera denna integration runt patienten borde vara en självklarhet. Alla växer i en dylik organisation och man kan också tillåtas känna att man gör ett riktigt bra jobb, för det man är utbildad till. Omvärden har förändrats och kraven på utvidgad dokumentation, patienttillgänglighet och – delaktighet måste vi självklart möta. Detta kan kräva en omfördelning av resurser för olika typer av stödfunktioner.

Så Stiernstedt, stå upp för våra patienter, som är värda den bästa och tryggaste vården, i en miljö av kompetenta, professionella, stolta och harmoniska medarbetare. Vi har ingen tid att förlora.

”Det finns de som ser på saker precis som de är och frågar – Varför? Jag drömmer om saker som aldrig hänt och frågar mig – Varför inte?”

(Robert F. Kennedy)

Agneta Montgomery
Ordförande som blickar mot ”stiernorna”