Förändring

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

Det har hänt mycket inom hälso- och sjukvården de senaste tjugo åren. Förändringarna sveper fortfarande fram i en stadig bris över Sverige. Nivåstrukturering och centralisering är två populära begrepp som vi alla bekantat oss med och behöver förhålla oss till på olika sätt. Omorganisationer ställer nya krav på verksamheten. Vi döper om och anpassar oss, hittar nya arbetssätt och lösningar. 1300-talskirurgen Guy de Chauliac sa (kortfattat och blygsamt) att en kirurg ska först utbilda sig och därefter bli expert, sedan måste man vara ett geni och slutligen ha en förmåga att anpassa sig.

Flera praktiska förslag på hur vi ska kunna bibehålla och säkra kirurgisk kvalitet och kompetens på traumaoch akutsjukhus i samband med omorganisationer lyfts i detta nummer av landets kanske mest rutinerade trauma- och akutkirurg.

Vår vilja att hjälpa och göra gott är en viktig drivkraft och för att bistå med kirurgisk hjälp i krigsdrabbade områden behövs kunskap och en god organisation i ryggen. Akutkirurgi vid katastrofer diskuteras av representanter för internationella Röda Korset, chefredaktören för Läkartidningen och ordföranden i Läkarförbundet.

På global nivå är det lika lönsamt för folkhälsan att investera i kirurgi som i vaccinationskampanjer enligt en Lancetrapport 2015 och detta poängteras av forskningsledaren för det nystartade WHO-centret i Lund. I en intervju får vi bland annat veta mer om nya kurser i låginkomstländer och så kallad task shifting.

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse har skrivit ett svar på Svenska Läkaresällskapets förslag om obligatoriskt medlemskap i SLS. Ett beslut om ”tvångsanslutning” påverkar alla och det finns en farhåga att det skulle kunna resultera i minskat medlemsantal i specialitetsföreningarna. SLS utför ett stort och viktigt arbete och bör ha en fortsatt tydlig plats och roll i Sverige i framtiden, men med alternativa lösningar till de tidigare föreslagna (se artikel i Svensk Kirurgi nummer 1/2018).

Tidningen kommer (än så länge) i pappersformat i brevlådan, men kan också läsas på hemsidan. Vi vill gärna veta om ni fortsättningsvis vill ha tidningen hemskickad, men också vad ni helst vill läsa om, vad ni tycker är bra eller dåligt och vad som saknas. För att inhämta era synpunkter kommer redaktionen att skicka ut en enkät denna vecka. Vi hoppas att ni kan ta er tid till att fylla i enkäten, då det är viktigt för tidningen och värdefullt för oss!

I det här numret blåser också förändringsvindar. Tidningen har fått en förnyad layout och två nya stående poster; kåseri och en vetenskaplig nyhetssida. Förutom det hittar ni mycket matnyttigt om bland annat akut thoraxkirurgi, handläggning av IPMN, lokalrecidiv vid rektalcancer och en presentation av årets värd för Kirurgveckan – Helsingborg.

Avslutningsvis vill jag bara upprepa något som tål att upprepas: för övrigt anser jag att professionen bör få styra.

God läsning!