Utbildningsfrågor i fokus

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

PETER ELBE
peter.elbe@karolinska.se
Stockholm

Den framtida utbildningen av kirurger står inför stora utmaningar. Det kan tyckas att det görs en betydande mängd kirurgiska ingrepp i Sverige. Till exempel görs årligen cirka 13000 kolecystektomier och 20000 ljumskbråcksoperationer. Utslaget på de uppskattningsvis 500 ST-läkarna (uppriktigt sagt vet vi inte hur många ST-läkare det finns, men vi vet att knappt 100 tar ut sitt specialistbevis varje år) i kirurgi som finns i Sverige som blir det dock bara 26 kolecystektomier och 40 ljumskbråcksoperationer per ST-läkare och år. Det vill säga om ST-läkarna får göra alla de operationerna. Och så är det ju inte.

Svensk Kirurgisk Förening har i flera års tid föresprå- kat att utbildning, forskning och kvalitetsregister ska omfattas när operationer ska upphandlas. Fortfarande förekommer det dock avtal där exempelvis utbildning inte nämns. Det betyder att ST-läkarna i flera landsting har svårt att få göra viss kirurgi, som exempelvis gallor och bråck, när andra vårdgivare vunnit upphandlingen. Alla operationer bör därför ses som utbildningstillfällen. Även vid avancerade operationer brukar det finnas moment som en ST-läkare kan göra.

Något som vi sett vid SPUR-inspektioner är också att vi är dåliga på att ge feedback till våra ST-läkare. I år kommer vi att skriva om utbildningsboken. Den har precis skickats ut på remiss till alla delföreningar, professorer, verksamhetschefer och studierektorer. Utkastet finns också på vår hemsida och alla medlemmar som vill är välkomna att komma med synpunkter. Ett helt nytt kapitel har skrivits om hur vi ska kunna bedöma ST-läkarnas praktiska färdigheter vid operation. Alla handledare kommer därmed att få verktyg för att kunna ge ST-läkarna bra feedback.

I år kommer vi också att genomföra stora förändringar när det gäller föreningens kursverksamhet. Svensk Kirurgisk Förening startade KUB-kurserna när Socialstyrelsens förra föreskrift om Läkarnas specialiseringstjänstgöring kom 2008 (SOSFS 2008:17). Eftersom Socialstyrelsen inte presenterade någon lösning (och till dags datum fortfarande inte har någon lösning) på vem skulle organisera alla nya obligatoriska kurser såg föreningen ingen annan råd än att starta en egen kursorganisation. Arbetet har på många sätt varit banbrytande inom svensk hälso- och sjukvård, många specialiteter har fortfarande problem med att det inte finns kurser för deras ST-läkare. Vår kursorganisation har dock nått den omfattningen att vi har svårt att utveckla kurserna vidare. Vi kommer därför att slå ihop våra kurskanslier (vi har för närvarande två kurskanslier, KUB-kansliet i Uppsala och ATLS-kansliet i Norrköping) med vårt huvudkansli i Stockholm. Vi kommer också att införskaffa ett nytt program som inte bara ska hjälpa kurskanslierna att administrera kurserna utan det ska även vara ett stöd för bland annat kursgivare och kursdeltagare. Det ska exempelvis gå att lägga in e-learning inför kurserna. Programmet kommer att börja introduceras på valda kurser under hösten. Björn Frisk som är kursansvarig i utbildningskommittén kommer att sluta efter flera års förtjänstfullt arbetet med kurserna. Hans befattning kommer att utannonseras och för den som är utbildningsintresserad finns det alltså ett mycket spännande uppdrag med att utveckla kursverksamheten vidare!

På tal om kurser. Den kursverksamhet som vi byggt upp borde egentligen vara alldeles för stor och komplicerad för en förening som vår. En kursorganisation är något som Svenska Läkaresällskapet skulle kunna arbeta med. I detta nummer finns repliken till Läkaresällskapets debattartikel som publicerades i förra numret av Svensk Kirurgi. Sällskapet vill att vi ansluter Svensk Kirurgisk Förenings medlemmar till dem. Vår styrelse anser att det är bra om Läkarsällskapet är starkt men vi vill att våra medlemmar själva ska få bestämma om de ska vara medlemmar i Sällskapet eller inte. Vad tycker du? Om Sällskapet fortsätter att driva frågan kan vi komma att behöva ändra våra stadgar och då kommer det säkerligen att bli en livlig diskussion på vårt årsmöte under Kirurgveckan. Vi ser fram mot att se dig där!