Women in surgery – om kvinnliga kirurgers situation i världen

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

Mycket har förändrats av det senaste årets mediala rörelser för kvinnor, så även för kvinnliga kirurger. Mycket behöver fortfarande förändras. Sveriges första kvinnliga professor i kirurgi tillsattes så sent som 2013. Här skriver professor Malin Sund om den internationella situationen för kvinnliga kirurger och pågående globala engagemang.

Malin Sund
Umeå
malin.sund@umu.se

#metoo och #utantystnadsplikt har initierat en diskussion om kvinnliga kirurgers upplevelse av sin arbetssituation. Diskussionen har givetvis funnits redan tidigare1 , men förs nu i större fora och framför allt inom sociala media (SoMe). Sverige har en relativt stor andel kvinnliga kirurger och yrket håller på att feminiseras i en större utsträckning. År 2016 var andelen kvinnliga specialister inom kirurgi 21 procent (420 av 1968 kirurger)(2). Detta utmanar den traditionella bilden av hur en kirurg ska vara och se ut.

Livspusslet som kirurg

Att skapa en rimlig balans mellan arbetet och livet utanför jobbet är en utmaning. Kvinnor tar fortfarande i större utsträckning ut föräldrapenning och VAB(3). Vägen till att detta skulle bli en 50/50 fördelning känns med denna utvecklingstakt avlägsen även om föräldrapenningen delas mest jämlikt bland akademikerpar(3). Internationellt har det visats att kvinnliga kirurger med akademisk profil ofta helt väljer bort familj som en konsekvens av detta. I en studie från USA uppger till exempel 42,6 procent av kvinnliga och 5,6 procent av manliga seniora STläkare i kirurgi att familjebildandet kommer att minska chansen till att lyckas med en kirurgisk karriär(4 . Barnomsorgen i de nordiska länderna är välutbyggd och kan inte jämföras med situationen i länder som USA, men utmaningar finns fortfarande att få livspusslet att fungera för läkare inom jourtunga specialiteter.

Ikonisk bild

Även internationellt har kvinnliga kirurger under sista året fått stå i strålkastarljuset inom ramen för SoMe-fenomen och flera undersökningar. Hashtaggen #I look like a surgeon spred sig som en löpeld inom sociala medier och aktiverade kvinnliga kirurger globalt. En lång rad av kvinnliga kollegor drev fenomenet och gjorde sina egna versioner av den franska artisten Malika Favres’ nu ikoniska omslag till The New Yorker. Den tecknade bilden visar fyra kvinnliga sterilklädda kirurger som tittar ned mot ett operationsbord och efterföljande ström av bilder har visat foton av kvinnliga kirurger ur samma synvinkel.

Ny plattform

ASGBI (Association of Surgeons in Great Britain and Ireland) genomförde en on-line enkät ”ASGBI Women in Surgery Survey” som raskt spred sig även utanför det tilltänkta geografiska målområdet. Efter enkä- ten har en diskussionsgrupp på Facebook grundats (http://www.asgbi. org.uk/women-in-surgery/). Forumets syfte är att försöka förstå de hinder som avskräcker kvinnor från att välja kirurgi som specialitet och jobba för att minska dem. ASGBIs grundläggande vision är att stödja ”the advancement of the science and art of surgery and the promotion of friendship amongst surgeons”. ASGBIs Women in Surgery plattform är öppen för både män och kvinnor, och, inte minst, även för icke-ASGBI medlemmar.

Internationell enkät UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) håller också på att utreda europeiska kvinnliga kirurgers arbetsförhållanden med en tvådelad enkät där den första redan genomförda delen fokuserat på nationella kirurgiska ledningars syn, och del två kommer att bli en öppen enkät riktat direkt till kvinnliga kirurger i UEMS länder. Upprinnelsen till detta var en ASGBI Women in Surgery platform. livlig diskussion på ett UEMS möte där nedslående resultat från en nationell enkät över kvinnliga kirurgers arbetsförhållanden i Grekland presenterades. Även från andra länder i Europa har svårigheter för kvinnor att etablera sig bland kirurgkåren presenterats5 och därmed är frågan av vikt att utreda i hela UEMS området. Detta kommer att ske under våren 2018 och förhoppningsvis kommer många svenska kvinnliga kirurger också att svara på enkäten!

Referenser

1. Gargiulo DA, Hyman NH, Hebert JC: Women in surgery: do we really understand the deterrents? Arch Surg. 2006;141:405-7.
2. Läkarförbundet: Läkarfakta 2016. www. slf.se
3. Försäkringskassan: Statistik om föräldrapenning. www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/foraldrapenning
4. Cochran A, Hauschild T, Elder WB, Neumayer LA, Brasel KJ, Crandall ML: Perceived gender-based barriers to careers in academic surgery. Am J Surg. 2013; 206:263-8.
5. Schwarz L, Sippel S, Entwistle A, Hell AK, Koenig S: Biographic Characteristics and Factors Perceived as Affecting Female and Male Careers in Academic Surgery: The Tenured Gender Battle to Make It to the Top. Eur Surg Res. 2016;57:139-154.