Rapport från årsmötet för – The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, ACPGBI – Bournemouth 3-5 juli 2017

Gemensamt ledarskap som chefsmodell

En god och nära vård

Cochrane Sweden

Stort tack Jönköping för en fantastisk Kirurgvecka!